Rynkeby


På ét år flyder der mere end 150 millioner liter saft og juice gennem Rynkeby Foods A/S produktion i Ringe på Fyn og ud til forbrugerne primært i Danmark og Sverige. Det sørger de 240 medarbejdere for. Ca. 55% af al juice og 60% af al saft, som drikkes i Danmark kommer fra Rynkeby.

Rynkeby har 75 års erfaring med at producere juice og saft. I de seneste 20 år har salgskonsulent Preben Bagger, fra PKI Supply a/s ”levet” med som limleverandør. Han har set Rynkeby Foods vokse sig stor gennem fusioner og opkøb af skandinaviske juice- og saftproducenter og i 1998 blive 100% ejet af mejerikoncernen og -giganten Arla Foods.

For Rynkeby Foods er det vigtigt, at produktionen kører flydende. Af samme årsag afvikles et leanprojekt i virksomheden for at optimere og omkostningsminimere produktionsprocessen. Et leanprojekt som projektleder, Søren P. Jørgensen er ansvarlig for. Under dette projekt hører bl.a. brug og forbrug af lim. Leanprojektet startede i foråret 2010.

Rynkeby forbruger årligt 15 tons lim fordelt på 4 limtyper i produktionsprocessen – 2 fra hhv. PKI Supply og 2 fra konkurrerende virksomhed – som bruges i pakkeanlæggene til pakning af bakker og kasser indeholdene drikkeklar juice og saft tappet på karton. Det har efterfølgende ændret sig radikalt jvf. de erfaringer og oplevelser Rynkeby har gjort sig.

Nyt pakkeanlæg blev en lim-øjenåbner af de store


Rynkeby Foods fik øjnene op for limkvaliteten Technomelt Supra 120, der er en hotmelt lim fra PKI Supply’s internationale samarbejdspartner Henkel. Det skete i forbindelse med udskiftning af ét af de 10 pakkeanlæg i produktionen, hvor den tyske leverandør af anlægget foreskrev brug af limkvaliteten.

Hidtil havde Rynkeby brugt en konkurrerende limtype i den del af processen.
– Den gamle limtype forårsagede en hulens masse maskinstop i løbet af dagen pga. slagger i slangerne og tilstoppede dyser til stor gene for medarbejderne ved pakkeanlæggene og Rynkeby’s smed Kim B. Clemmensen, der står for servicering og vedligehold af nogle af Rynkeby Foods pakkemaskiner, fortæller projektleder Søren P. Jørgensen.

– Dysestop er tab af vital produktionstid, hvor processen står stille, fortsætter Søren P. Jørgensen. Er juicen pasteuriseret og aftapning ikke sker indenfor 24 timer, er vi nødsaget til i yderste
konsekvens at hælde juicen ud.

PKI Supply kom med på råd helt fra starten


Det nye pakkeanlæg blev installeret. Preben Bagger var med fra starten og indkøring blev eksekveret i samarbejde med Kim B. Clemmensen. Brug af limtypen Technomelt Supra 120 var straks en succes! Ingen maskinstop. Ingen tilstoppede dyser. Ingen slagger i slangerne.
– På baggrund af Preben Baggers anbefaling testede vi tilsvarende lim af på ét af vor gamle pakkeanlæg. Hurtigt erfarede vi limens gode egenskaber – ingen maskinstop eller tabt produktionstid, fortæller Søren P. Jørgensen. Vi stod nærmest med hænderne over hovedet fra dag ét.

En løbende proces blev sat iværk med udskiftning af den gamle limtype, der blev udfaset efter 6 måneder.

Limprocessen kort


Limdysen afsætter 2 ultratynde limstreger i hvert hjørne i hhv. top og bund på papkassen. Alt dette sker fuldautomatisk på et transportbånd og lynhurtigt i pakkeprocessen, hvor juicen i stød af 6-12 stk. skubbes ind i papkassen, der passerer et limhoved, der påfører den 1500 C varme lim, samtidig med at 4 klemmer fastholder hjørnerne på papkartonen igen i top og bund i ca. 1-2 sekunder for vedhæftning. Følgende løftes den lukkede papkasse af en robot videre over på en euro-palle. Klar til wrapning og forsendelse ud i detailhandlen, hvor forbrugerne står klar til at nyde den friske juice i det utal af smagsvarianter, den produceres i.

Høj roi-værdi uagtet at Supra 120 er dyrere end tidligere anvendte limtyper


Siden Rynkeby Foods skiftede til Technomelt Supra 120 har der ikke været produktionsstop – overhovedet! En stor tilfredsstillelse for Rynkeby Foods. Det betyder en masse ekstra produktionstid, vel og mærke effektiv produktionstid, tilføjer Søren P. Jørgensen.

Ifølge Kim B. Clemmensen er ikke én eneste limdyse udskiftet siden. Økonomisk er det en betydelig besparelse idet en ny limdyse koster pr. stk. kr. 400-500. Med 10 pakkeanlæg i produktionen, bliver det til et ikke uvæsentligt beløb på årsbasis, beretter Søren P. Jørgensen.

Technomelt Supra 120 er ikke bare bedre end tidligere anvendte limtyper, den er også dyrere. Men ikke når det endelige regnestykke gøres op. F.eks. har det været muligt at sænke temperaturen og tryk pr. bar, hvilket har givet en besparelse på 25-30% af det årlige limforbrug.

PKI Supply substituerer også sig selv


Som en ekstra feature erstatter PKI Supply ikke kun konkurrerende limtyper – men også sig selv. Fra tidligere at levere Rynkeby Foods to forskellige limtyper bruges Technomelt Supra 120 også i aftapningsgaden og i pakkeanlægget med de små 0.25 ltr.’s brikker, hvor sugerøret i den klare plastfolie fastgøres på siden af brikken med 2 x limklatter.

– Logistisk betyder det i dag, at vi har reduceret antallet af limtyper fra tidligere 4 varianter til kun 1 – Technomelt Supra 120 – fra PKI Supply, konstaterer Søren P. Jørgensen.

Et lean-projekt blev afsluttet


Søren P. Jørgensen kan nu sætte flueben ved et punkt af det samlede leanprojekt. Fokus kan nu flyttes mod de øvrige punkter i leanprojektet.