Vestfrost solutions


Vestfrost Solutions i Esbjerg fremstiller køle- og fryseskabe og er en af verdens største producenter af frysebokse. Siden virksomhedens start i 1963, er der produceret mere end 12 mio. enheder. Virksomheden koncentrerer sig i dag udelukkende om b2b (business to business) markedet efter et frasalg af husholdningsdelen i 2008.

I forbindelse med virksomhedens produktion af flaskekølere – bestilt af virksomheder som f.eks. Coca Cola, Red Bull m.v. – der står ude på tankstationer og vinskabe til detailhandel og restauranter overvejede Vestfrost Solutions at få fremstillet glasdørene til flaskekølerne i Kina, hvilket umiddelbart kunne give virksomheden en pæn økonomisk besparelse. Problematikken omkring Kina var den store afstand, der gav leveringstider på 50 dage. – Det er for lang tid holdt op mod vor leveringstid på 5 uger, fortæller driftstekniker Jørn Strand. Imidlertid havde Vestfrost Solutions gode erfaringer med at lave skummede døre og havde også et ønske om selv at fremstille glasdøre, som hidtil havde været sourcet hos en dansk underleverandør.

Den danske underleverandør som Vestfrost Solutions samarbejdede med på fremstilling af glasdøre, var imidlertid ikke konkurrencedygtige. Vestfrost Solutions undersøgte derfor muligheden for køb af et nyt robot-anlæg til fremstilling af glasdøre. Efter grundige forundersøgelser og tests endte det med køb af en Kawasaki-robot fra en dansk leverandør. En investering på 4 mio. kr.

Interessant – at få en lim, der var hurtigt hærdende

Først var der dog en anden stopklods i insourcing af glasdørproduktionen, der skulle løses – limningsprocessen. Den fugemasse den tidligere underleverandør limede glasset fast med på alu-dørrammen skulle ligge i flere døgn på et mellemlager og hærde, før Vestfrost Solutions kunne arbejde videre med døren i produktionsprocessen.

– I stedet for at have et stort mellemlager fandt vi det interessant  at få en lim, der var hurtigt hærdende og som muliggjorde, at vi kunne bruge døren med det samme og springe mellemlagret og bindingen i dette over, forklarer Jørn Strand.

En lim-leverandør blev koblet på projektet, men bakkede hurtigt ud af det igen. Følgende kontakt til Hans Bay, kundekonsulent hos PKI Supply a/s gjorde forskellen efter nogle møder og et par tests af to forskellige limtyper fra PKI Supply’s internationale samarbejdspartner Henkel.

Hans Bay er et kendt ansigt hos Vestfrost Solutions og er kommet i virksomheden gennem sin 14-årige ansættelse hos PKI Supply med levering af montage hotmelt lim. Limen fastgør
kølerør i skabskabinetterne og bruges som tætning af inderkassen før det skummes op med isolationsmateriale.

Kravene fra Vestfrost Solutions var klare – hurtigt hærdende lim,  der kunne leve op til standarden for professionelle produkter med mere end 400.000 døråbninger, der udføres i et testanlæg uden at glasset på dørrammen falder af. Døren stresses yderligere ved at udsætte den for påvirkning af kulde, varme og vand. Bastante, men realistiske krav, idet glasdøren oplever tilsvarende barske behandling på tankstationen, detailhandlen eller i restauranten.

Beskedne 2 min. og limen fra PKI Supply sikrer at glasset hæfter ved døren

En reaktiv holtmelt lim – Purfect 310 – fra PKI Supply blev løsningen efter test i testanlægget. 700.000 døråbninger blev gennemført. Der blev slidt 4 til 6 håndtag op og udskiftet dørbeslag to gange uden at glasset løsnede sig. Med limen skete vedhæftning af glasset principielt efter 2 minutter. Det betyder i dag, for Vestfrost Solutions, at der kan køres direkte fra glasproduktionen til produktionslinjen, hvor døren samles med skabet. Dvs. ingen mellemlagring og derfor øget produktivitet.

Centrering af glasset i døren var tidligere et problem grundet den lange tørre- og hærdningstid af limen. Det problem blev til-svarende elimineret med den reaktive holtmelt lim fra PKI Supply.

Limprocessen kort


Robotten starter med at lægge glaspladen i et opretterbord, hvor den glider ned i et hjørne. Derefter flyttes glasset til rammen og samles på mål. Limhovedet hentes fra holderen og afleverer en limfuge så præcist, at 20 gram er tilstrækkeligt til at samle glasdøren.

Roi-værdi et kæmpe plus


Fabrikschef Bent Nielsen – Det har været et kæmpe plus at hjemtage produktionen, da der nu kan produceres efter ordre. Vi er ikke afhængige af et usikkert forecast, som vi ville være tvunget til at bruge ved outsourcing. Mellemlager af glasdøre er så at sige nul, fordi glasdøren kan bruges få minutter efter i den videre produktionsproces. Endeligt kan vi lynhurtigt omstille til at producere de døre, vi har brug for.

Vestfrost Solutions har beregnet en tilbagebetalingstid på produktionscellen på blot 1,5 år.