Vinderup træindustri


I det nordjyske flade og åbne landområde nær Holstebro ligger VTI Vinderup Træindustri a/s. Virksomheden er blandt verdens største producenter af limtræ til hhv. møbelindustrien, vinduesindustrien og gør-det-selv markedet til trælaster og byggemarkeder. Produktionen af limtræ foregår på en topmoderne og højteknologisk fabrik, der blev taget i brug i år 2000.

Samarbejdet mellem PKI Supply a/s og VTI Vinderup Træindustri a/s går mange år tilbage i tiden – så da VTI tilbage i 2008 udvidede produktionen til også at omfatte et nyt kundesegment med limtræ til vinduesindustrien, faldt det naturligt og rigtigt for produktionschef Ove Aagaard at involvere PKI Supply i limprocessen. Processen udføres på en højteknologisk produktionslinje med en 6 meter lang højfrekvenspresser.

Produktionschef Ove Aagaard, – At producere limtræ til vinduesindustrien er fyldt med udfordringer, stærke restriktive krav og kontroller. Det var vi allerede bevidste om, da én af Danmarks største vinduesproducenter henvendte sig til os.

Vinduesindustrien er et stærkt kompetitativt marked. Der er mange udbydere af forskellige vinduessystemer. I dag yder en vinduesproducent op til 10 års garanti på vinduet. Det stiller krav til det limtræ VTI leverer som halvfabrikata, der går til vinduesindustriens videre forarbejdning til det færdige vindue.

– Vi er meget bevidste om, at vi blot er et led i en lang værdikæde, hvis samlede styrke er bestemt af de enkelte leds formåen og evne til at samarbejde og performe på et højt kvalitativt niveau, fortsætter produktionschef Ove Aagaard. Kravene er således tilsvarende høje til PKI Supply som leverandør men også til den lim, der binder de fingerskarrede lameller sammen til færdigt limtræ.

Masser af tests og laboratorieforsøg hos PKI Supply.


For PKI Supply ligger der forud et stort udviklingsarbejde med adskillige kombinations- og testforsøg i eget laboratorie for at lave det rigtige mix mellem lim og hærder – ProFect® 2606 melamin lim og ProFect® 9615 hærder fra PKI Supply’s internationale samarbejdspartner BASF – der giver et limprodukt, der specifikt er egnet til brug i limtræ målrettet vinduesproduktion.

Så fra VTI’s side var der ingen tvivl om, hvilken lim de skulle bruge i den nye produktionslinie. Limen og hærderen i kombination er kvalitetsgodkendte i Danmark til vinduesproduktion ifølge DVC (Dansk Vindues Kontrol) limklasse 2, C4.

For VTI en tryghed og sikkerhed for at de stod med det rigtige limprodukt og leverandør til den nye produktionslinie.

Fysisk tilstede under opstart og indkøring

Opstart og indkøring af den nye produktionslinie med højfrekvenspressen blev kort. Også kortere end umiddelbart forventet af VTI. Dagligt i en 14 dages periode var salgskonsulent, Morten Revsbech fra PKI Supply fysisk tilstede foran højfrekvenspressen sammen med samarbejdspartneren BASF. Sammen foretog de forskellige målinger af reaktiviteten i limen ved forskellige varmepåvirkninger for optimering og presning af lamellerne til færdigt limtræ.

Kontrol, kontrol og atter kontrol

Produktion af limtræ til vinduesproduktion er underlagt restriktive krav og kontroller. Således udtages der dagligt forskydningsprøver hos VTI ved opstart af produktion og hver gang der skiftes dimensioner eller ved hvert skiftehold for at sikre at kvaliteten af limtræet overholder kravspecifikationer. Forskydningsprøver laves og saves til i 3 stk. på 60 mm til brug i brudtest. Testen gennemføres 1 time efter limning. Herudover saves yderligere 3 stk. på 75 mm til brug i klimatest. Alle prøver mærkes med dato, pressenr. og varenr.. Klimatesten udføres 24 timer efter limning. Under klimatesten neddykkes prøven i vand ved 200 C i 48 timer. Herefter i 24 timer i luft ved 200 C og 24 timer i ovn ved 700 C. Processen gennemføres 2 gange for notering af delaminering mellem første og anden gang. Den tilladte delaminering må ikke overstige 5%.

For hver kunde udfyldes en Prøvningsjournal og Kvalitetsjournal. Altsammen anstrengelser for at imødekomme kravene fra vinduesproducenterne og ikke mindst deres garantiforpligtigelser overfor slutkunderne.

Fremtiden øger kun kravet til limens holdbarhed

– På sigt er vi overbeviste om, at kravet og forventningen går mod en udvidet og endnu længere garantiperiode fra vinduesproducenterne, siger Ove Aagaard.
– Det stiller igen fornyede krav til limens styrke og holdbarhed i limtræet. Det er vigtigt, at limen kan modstå omskifteligheden i alle vejrforhold med hhv. stærk sol og varme, regnfulde for- og efterår og iskolde vintre, tilføjer Morten Revsbech. – Det er altsammen påvirkninger, der udfordrer limtræet og deraf limens holdbarhed og vor evne til at forny limens klæbeevne til at holde lamellerne sammen over en endnu længere tidsperiode.

Stigende forbrug af lim fra PKI Supply


VTI forventer i fremtiden en stor forøgelse af deres forbrug af lim, som på nuværende tidspunkt er på 150 tons/år.

Excellent ROI-værdi


Produktionsprocessen af limtræ er yderligere underlagt ordinære kontrolbesøg fra DVC og Teknologisk Institut. I de ordinære kontroltests fra Teknologisk Institut er VTI ratet ”Excellent” i prøvningsrapporter og kontroljournaler. – Et resultat vi gerne skal fastholde fremadrettet. Dels fordi, der er en målsætning i VTI og følgende øger tilliden til vores limtræ hos vinduesproducenterne, afslutter Ove Aagaard.