Flensted


Flensted A/S nedsætter temperaturen med 50°

Flensted A/S som leverer producerer og leverer pommes frites og kartoffelprodukter, har nedsat temperaturen med 50° i sine hotmelt anlæg ved blot at skifte til en helt ny type pakke hotmelt.

Dette er sket på flere linjer, og fabrikschef Frands Hansen forventer en markant besparelse på energien. ”Vi er i forvejen en stor forbruger af energi, og vi gør mange tiltag for at minimere dette forbrug” siger Frands Hansen. ”Samtidig har vi haft målinger på forbruget, og kan se med det helt nye produkt Technomelt Supra 100 Cool, kan vi yderligere spare 35% på mængden”.

”Dette skyldes at både vægtfylde, viskositet og indhold af bindemiddel er markant anderledes,” siger salgschef Preben Bagger fra PKI Supply A/S, der er distributør i Danmark for Henkel, der producerer produktet.

Flensted A/S producerer mere end 160 tons kartoffelprodukter i døgnet, og kræver at alle nye hjælpe produkter skal kunne tilføre værdi til produktionen, for at blive godkendt. Det gør den nye hotmelt i særdeleshed.

”Technomelt Supra 100 Cool er på mange måder et revolutionerende produkt, især fordi det bruges ved kun 110°, og det er i Flensteds tilfælde 50° lavere end normen. Et hotmelt anlæg arbejder mange steder hele døgnet, og der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvor stort strømforbrug det kræver at holde et sådant anlæg kørende”, fortsætter Preben Bagger.
”Når man så nedsætter temperaturen så markant, vil kunder som Flensted der har flere anlæg, få store besparelser.”

Ud over at spare på strøm og mængde, forventer driftsleder Jens-Erik Jepsen også mindre slid på anlæg og ingen koks i maskinen, samtidig med at udgifter til almindelig vedligeholdelse også bliver minimeret.

Produktet er allerede kørt ind på flere fabrikker i Skandinavien, og hos Flensted var personalet positive, især fordi Technomelt Supra 100 Cool er lugtfrit.

Vi følger op på hvor store summer besparelsen udmønter sig i,” siger Preben Bagger, ”og vi er i fuld gang med at foretage eksakte målinger, således vi kan dokumentere besparelsen for vore kunder”.

Yderligere oplysninger kan fås hos Flensted A/S hos Frands Hansen på 40701963
Og hos PKI Supply A/S af Preben Bagger på 20221004