TECHNOMELT GA 3116

NavnType
TECHNOMELT GA 3116Hotmelt syntetiskMedium4.200-5.800 mPas160°C160-180°C